קריקטורה של שרה בתל מונד -ב"בית הלחם
קריקטורה של שרה בתל מונד -ב"בית הלחם
פורטרט -צ'אווס מנהיג דרם אמריקאי
פורטרט -צ'אווס מנהיג דרם אמריקאי
נתי פרי
נתי פרי
רישום - דמות
רישום - דמות
315613223_95c110367f66867426big.jpg
315613223_95c110367f66867426big.jpg
738483258_09339e7114_z85955930big.jpg
738483258_09339e7114_z85955930big.jpg
חבר כנסת מאיר פעיל
חבר כנסת מאיר פעיל